23 września 2019

Szkolenie instruktorsko-metodyczne dla nauczycieli klas mundurowych

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, wraz z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, organizują w dniach 21 – 25 października 2019 r. kolejne – 9. Szkolenie instruktorsko-metodyczne dla nauczycieli klas mundurowych.

Główne cele szkolenia to: podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli z tematyki przedmiotów o charakterze wojskowym, przygotowanie nauczycieli do organizowania i prowadzenia zajęć programowych z młodzieżą klas mundurowych, wskazanie nauczycielom właściwego przygotowania młodzieży klas mundurowych do odbywania służby wojskowej.

Na szkolenie specjalistyczne, prowadzone przez żołnierzy Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, składać się będą zajęcia teoretyczne (m.in. zasady organizacji i przygotowania zajęć z przedmiotów: aspekty prawne, szkolenie obywatelskie, profilaktyka i dyscyplina wojskowa, SERE), poglądowe (obserwacja zajęć prowadzonych w CSSP pokaz uzbrojenia i wyposażenia indywidualnego żołnierza) oraz praktyczne (m.in. szkolenie strzeleckie, inżynieryjno-saperskie, łączności, medyczne, terenoznawstwo, wychowanie fizyczne, OPBMR).

Do udziału w szkoleniu zapraszamy nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia z młodzieżą klas mundurowych,w pierwszej kolejności tych, którzy nie mają doświadczenia wojskowego.

Do udziału mogą zgłaszać się też nauczyciele klas innej specjalności, niż wojskowa, o ile zdobyta w trakcie szkolenia wiedza i doświadczenie może przyczynić się do lepszego realizowania zadań o charakterze obronnym z młodzieżą.

Szkolenie ma charakter podstawowy, skierowane jest zatem do osób, które nie brały udziału w jego poprzednich edycjach. Liczba miejsc ograniczona – 50 osób.

Zgłoszenia należy składać na formularzu do pobrania poniżej, do 9 października 2019 r.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/szkolenie-instruktorsko-metodyczne-dla-nauczycieli-klas-mundurowych