20 września 2019

Podsumowanie XII edycji Kochane Pierwszaki

W dniu 13 września 2019 r. w Hali Legionów w Kielcach odbyła się XII edycja przedsięwzięcia edukacyjno-profilaktycznego „Kochane Pierwszaki” zorganizowanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty przy współudziale Wojewody Świętokrzyskiego, Prezydenta Miasta Kielce, Biskupa Pomocniczego Diecezji Kieleckiej, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, Komendanta Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach, Naczelnika Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach.

Spotkanie miało na celu zapoznanie uczniów, którzy rozpoczynają naukę w klasie I szkoły podstawowej, z najważniejszymi, podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, uświadomienie uczniom zagrożeń i skutków wypadków drogowych.

W uroczystości wzięło udział około 2000 uczniów klas pierwszych reprezentujących 90 szkół z terenu województwa świętokrzyskiego. W czasie wspólnej zabawy dzieci pogłębiały wiedzę na temat zagrożeń, a policjanci, strażacy i żołnierze praktycznie uczyli jak bezpiecznie zachować się w ruchu drogowym, zaprezentowali też specjalistyczny sprzęt. Dzieci miały możliwość oglądania wozów pożarniczych, policyjnych i wojskowych, sprzętu jakim posługują się strażacy podczas akcji, pokazu motocykli, pokazu tresury psów policyjnych (przewodnicy wraz ze świetnie wyszkolonymi czworonogami prezentowali ich umiejętności).

Biskup Pomocniczy Diecezji Kieleckiej Marian Florczyk poświęcił dzieciom tornistry i przybory szkolne oraz pobłogosławił na progu nauki szkolnej. Uczniowie otrzymali odblaski ufundowane przez Naczelnika Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, plany lekcji, przekazane przez Wydawnictwo „Jedność”, plakaty „Kodeks Bezpiecznego Pierwszaka” ufundowane przez Fundację Vive Serce Dzieciom.

Dzięki Spółce Akcyjnej „Uzdrowisko Busko-Zdrój” oraz Piekarni „Białogon” dzieci miały zapewniony poczęstunek w postaci wody mineralnej i słodkiej bułeczki. Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. zapewniły atrakcje w postaci waty cukrowej oraz wody z sokiem z saturatora.

Upominki ufundowali również Wojewoda Świętokrzyski, Radio Kielce, Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o., Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Pani Marta Strzeszkowska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. gen Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie.

Spotkanie przebiegło bezpiecznie, atrakcyjnie i sprawnie dzięki ogromnemu zaangażowaniu:

Wolontariuszy i nauczycieli VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach,

Pana Dariusza Misiorowskiego – Kierownika Hali Legionów oraz jego pracowników,

Pani Dyrektor Marty Solnicy i pracowników Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa i Transportu Sanitarnego w Kielcach,

Nauczycieli i opiekunów klas I z przybyłych szkół.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik