25 września 2019

Europejski Tydzień Sportu – konkurs dla szkół i przedszkoli

Szkoły i przedszkola, które organizują wydarzenia sportowe w ramach akcji „Sportowe Świętokrzyskie – Europejski Tydzień Sportu 2019” zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie „#BeActive w szkole i przedszkolu – Europejski Tydzień Sportu 2019”.

Do wygrania są bony na zakup sprzętu sportowego o wartości 500 zł każdy oraz udział w Gali Podsumowującej Europejski Tydzień Sportu 10 października 2019 r. w Warszawie.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • zarejestrować organizowane wydarzenie sportowe na oficjalnej stronie Europejskiego Tygodnia Sportu (www.etspolska.pl);
  • przesłać zgłoszenie na adres e-mail etspolska@msit.gov.pl, zawierające opis działań, prowadzonych przez uczestnika w szkole lub przedszkolu, mających na celu promowanie aktywności fizycznej, którego treść może zawierać maksymalnie 2000 znaków wraz ze spacjami i znakami specjalnymi (w tym informacje o działaniach promocyjnych np. w mediach społecznościowych etc.). W tytule należy wpisać frazę „#BeActive w szkole i przedszkolu – Europejski Tydzień Sportu 2019”;
  • dołączyć skan/zdjęcie plakatu promującego Europejski Tydzień Sportu;
  • dołączyć do zgłoszenia skan podpisanych oświadczeń, których treść stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu – oświadczenia powinny zostać podpisane przez uczestnika lub osobę upoważnioną przez uczestnika do ich złożenia.

Zgłoszenia można przesyłać do 30 września.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu na stronie: https://etspolska.pl/uwaga-konkurs-dla-szkol-i-przedszkoli/