18 września 2019

Konferencja inaugurująca projekt „Szkoła 6.0”

Stowarzyszenie Wspólnota Polska zaprasza do udziału w konferencji inaugurującej projekt „Szkoła 6.0”, która odbędzie się 26 września w Warszawie.

Celem projektu Szkoła 6.0 jest zbudowanie współpracy opartej na zasadzie partnerstwa pomiędzy placówkami polskimi i polonijnymi i rozpropagowanie idei tworzenia wspierających warunków dla rozwoju dzieci, młodzieży i polskiego środowiska nauczycielskiego na całym świecie.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie: www.wspolnotapolska.org.pl/szkola60

Załączniki

Szkoła 6.0 - Program konferencji
Data: 2019-09-18, typ pliku: PDF, rozmiar: 175 KB
Szkoła 6.0 - Formularz zgłoszenia
Data: 2019-09-18, typ pliku: DOCX, rozmiar: 201 KB