18 września 2019

Olimpiada Artystyczna

Olimpiada Artystyczna to ogólnopolski trójstopniowy konkurs adresowany przede wszystkim do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Uczestnicy wybierają jedną z dwóch sekcji: historii sztuki lub historii muzyki. Zdobycie tytułu laureata lub finalisty zwalnia z egzaminu maturalnego z historii sztuki lub historii muzyki i uprawnia do licznych ulg w postępowaniach kwalifikacyjnych na studia wyższe. Niezależnie od wyników konkursu Olimpiada Artystyczna to bardzo wzbogacające doświadczenie dla wszystkich jej uczestników, okazja do poszerzenia wiedzy i możliwość poznania wybitnych przedstawicieli świata nauki.

Dzięki dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej pokrywane są wszystkie koszty uczestników związane z dotarciem na etap okręgowy i centralny. Zwracane są koszty podróży, zapewnione są noclegi i wyżywienie. Zatem każdy, kto interesuje się sztuką lub muzyką i chciałby sprawdzić swoje siły, bez przeszkód może wziąć udział w Olimpiadzie.

Wszystkie informacje dotyczące 44. edycji Olimpiady Artystycznej umieszczone są na stronie: www.olimpiada-artystyczna.pl. Znajdują się tam aktualne informacje organizacyjne, terminarz, regulamin, wytyczne, dane kontaktowe sekretarzy okręgowych oraz materiały pomocne dla nauczycieli i uczniów.