18 września 2019

II Świętokrzyska Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Marcin Bęben serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w drugiej edycji Świętokrzyskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej.

Olimpiada jest skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych na terenie województwa świętokrzyskiego. Jej celem jest zwiększenie poziomu edukacji w zakresie przepisów konsumenckich wśród młodzieży oraz zachęcenie do zdobywania wiedzy z tej dziedziny. Hasłem przewodnim Olimpiady jest: „Zdobądź wiedzę i poznaj swoje prawa konsumenckie”. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Olimpiada będzie składać się z dwóch etapów:

  • powiatowego (test internetowy jednokrotnego wyboru z pytaniami otwartymi), który odbędzie się nie później niż do 31 grudnia 2019 r. oraz
  • wojewódzkiego (test pisemny jednokrotnego wyboru z pytaniami otwartymi), który odbędzie się nie później niż do dnia 29 lutego 2020.

Honorowy patronat nad Olimpiadą objęli:

  • Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • Wojewoda Świętokrzyski
  • Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Aby wziąć udział w Olimpiadzie, należy zgłosić kandydaturę ucznia za pośrednictwem szkoły, wypełniając formularz zgłoszeniowy (zał. nr 1 do regulaminu Olimpiady).

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy odesłać w wersji elektronicznej lub papierowej na adres Organizatora, tj.: Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, ul. Sienkiewicza 76, 25-501 Kielce, e-mail: wiih.kielce@pro.onet.pl

Termin zgłoszenia kandydatów do uczestnictwa w Olimpiadzie mija 18 października 2019 roku.

Regulamin Olimpiady wraz z zakresem wymaganych wiadomości na I i II etapie konkursu na stronie: http://wiihkielce.pl/olimpiada

Kontakt do koordynatora Olimpiady tel.: 41 366 19 41 wew. 104.