18 września 2019

Projekt „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2019”

Zagadnienia związane z mądrym i bezpiecznym użytkowaniem zasobów Internetu są ciągle ważnym elementem edukacji dzieci i młodzieży. Wśród głównych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 znalazły się:

  • Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
  • Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Tematyka dziewiątej edycji projektu, związana jest z wymienionymi wyżej zagadnieniami oraz z hasłem Dnia Bezpiecznego Internetu 2020 „Razem dla lepszego Internetu”. Realizacja projektu możliwa jest dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

W wyniku przeprowadzonej w listopadzie 2018 r. ankiety ewaluacyjnej w bieżącej edycji projektu Organizatorzy pilotażowo przewidują udział swojego przedstawiciela w spotkaniach z rodzicami o tematyce związanej z cyberbezpieczeństwem. Szkoły zainteresowane organizacją takiego spotkania powinny zaznaczyć ten fakt w formularzu zgłoszeniowym. Po stronie szkoły leżą kwestie organizacyjne spotkania. Termin spotkań: październik-listopad 2019 r. O zakwalifikowaniu do tej części Projektu szkoły zostaną poinformowane na konferencji rozpoczynającej realizację Projektu. Organizacja spotkania z rodzicami nie jest obowiązkowa.

Szczegółowe informacje: https://scdn.pl/projekty/projekty-krajowe/197-projekt-szybuj-bezpiecznie-w-internetowej-chmurze-2019