18 września 2019

XV Olimpiada Matematyczna Juniorów (OMJ)

Olimpiada Matematyczna Juniorów znajduje się na liście olimpiad przedmiotowych dających uprawnienia w systemie egzaminacyjnym i rekrutacyjnym, dostępnej pod adresem: https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2019/08/podstawowe-terminarz.docx

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej, organizator Olimpiady Matematycznej Juniorów, wraz z Komitetem Głównym oraz Komitetami Okręgowymi OMJ organizuje w całej Polsce seminaria dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie https://www.omj.edu.pl/nauczyciel

Komitet Okręgowy Olimpiady Matematycznej Juniorów dla województwa świętokrzyskiego zaprasza nauczycieli matematyki szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego na spotkanie, które odbędzie się 20 września 2019 r., w godzinach 15.00-19.00, w sali 451 Instytutu Matematyki, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15. Zgłoszenia przyjmuje Paweł Dziuba, pod adresem e-mail: dziuba.pawel@gmail.com.