18 września 2019

Komunikat w sprawie odbiorów aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Panie, Panowie
Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek oświatowych w województwie

Kuratorium Oświaty w Kielcach – Wydział Organizacji i Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą do  nauczycieli o odbiór aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego od dnia 23 września 2019 r.

Dokument  można odebrać  osobiście lub poprzez pisemnie upoważnioną osobę w siedzibie Kuratorium Oświaty w Kielcach, pokój 239 – II piętro, budynek C Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. IX Wieków Kielc 3, w godzinach od 8.00 do 15.00.