16 września 2019

Szkolenie dla szkół kandydujących do programu promocji zdrowia

Panie, Panowie
Dyrektorzy i Nauczyciele
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Serdecznie zapraszam przedszkola, szkoły i placówki, które aktywnie i twórczo zaangażowane są w działania z zakresu edukacji i promocji zdrowia do podjęcia współpracy w ramach Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie i ubieganie się o uzyskanie wojewódzkiego certyfikatu.

Koncepcja i strategia tworzenia SzPZ została przyjęta do systemu edukacji i jest realizowana w Polsce od 1991 r. W województwie świętokrzyskim do Sieci Szkół Promujących Zdrowie należy 103 szkoły i placówki. Potwierdzeniem zaangażowania szkoły w działania promujące zdrowie i wyrazem uznania osiągnięć będących wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy jest uzyskanie certyfikatu Przedszkole Promujące Zdrowie lub certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie. Zachęcam Państwa do zapoznania się z aktualną dokumentacją dotyczącą wdrażania i realizowania programu znajdującą się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach w zakładce:   Szkoły i organy prowadzące  » Szkoła Promująca Zdrowie » komunikaty z dnia 06.12.2018 r.:      

  • „Kryteria przystąpienia przedszkola do Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie i nadawania Świętokrzyskiego Certyfikatu Przedszkole Promujące Zdrowie”;
  • „Kryteria przystąpienia szkoły do Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie i nadawania Świętokrzyskiego Certyfikatu Szkoła  Promująca Zdrowie”.

Pomocą w zrozumieniu idei przedszkola i szkoły promującej zdrowie są poradniki dostępne w komunikacie z dnia 08.10.2018 r. pn.: „Poradniki dla przedszkoli i szkół promujących zdrowie”. Zamieszczone w poradnikach informacje pomogą Państwu zrozumieć istotę, zasady tworzenia, rozwoju oraz odrębności szkoły i przedszkola promującego zdrowie w stosunku do tradycyjnych programów edukacji zdrowot­nej.

Informuję, że dla przedszkoli, szkół i placówek zainteresowanych współpracą w Kuratorium Oświaty w Kielcach w październiku 2019 r. zostanie zorganizowane bezpłatne szkolenie na temat zasad przynależności do Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.  Zgłoszenie przedszkola, szkoły, placówki na szkolenie proszę przesyłać do dnia 30 września 2019 r. poprzez:

Termin szkolenia zostanie przekazany szkołom i placówkom, które zgłoszą chęć udziału w szkoleniu.

Informacji udzielają:

  • wojewódzki koordynator szkół promujących zdrowie Pani Małgorzata Połeć – starszy wizytator, Kuratorium Oświaty w Kielcach (kontakt telefoniczny – 41 342 18 20, e-mail malgorzata.polec@kuratorium.kielce.pl).
  • Pani Irena Sobieraj – wizytator, Oddział Kuratorium Oświaty w Busku-Zdroju   (kontakt telefoniczny – 41 350 18 57, e-mail irena.sobieraj@kuratorium.kielce.pl).

Jeszcze raz zachęcam Państwa do współpracy. 

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty