16 września 2019

Legitymacje szkolne i świadectwa ukończenia szkoły uczniowie odbiorą osobiście – będzie zmiana przepisu

Ministerstwo Edukacji Narodowej znowelizuje rozporządzenie, w którym zostały określone m.in. zasady odbioru oraz potwierdzania odbioru legitymacji i świadectw ukończenia szkoły w ewidencji szkolnej. To odpowiedź na oczekiwania rodziców, uczniów i dyrektorów szkół.

Zgodnie ze zmianą niepełnoletni uczniowie będą mogli odbierać legitymacje szkolne, świadectwa ukończenia szkoły, a także inne dokumenty określone w rozporządzeniu.

Projekt rozporządzenia skierowany został do uzgodnień międzyresortowych.

Podstawa prawna
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków https://​legislacja​.rcl​.gov​.pl/​p​r​o​j​e​k​t​/​1​2​3​2​4​952

Źródło: www​.men​.gov​.pl