16 września 2019

Konferencja „Aktywne Inkubatory Dwujęzyczności – dobre praktyki CLIL 2019/2020”

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego zapraszają do udziału w konferencji „Aktywne Inkubatory Dwujęzyczności – dobre praktyki CLIL 2019/2020”, których celem będzie promocja rozwiązań dwujęzycznych w szkołach na terenie województwa świętokrzyskiego.

Konferencja odbędzie się 30 września w Geopark Kielce – Centrum Geoedukacji.

Celem spotkania Jest promocja rozwiązań dwujęzycznych w szkołach na terenie województwa świętokrzyskiego oraz stworzenie możliwości edukacji w szkołach dwujęzycznych lub placówkach z oddziałami dwujęzycznymi na terenie województwa świętokrzyskiego. Uczestnicy konferencji dowiedzą się:

  • jak wygląda formalna ścieżka tworzenia szkół i oddziałów dwujęzycznych,
  • jak funkcjonują szkoły realizujące dwujęzyczność w województwie świętokrzyskim,
  • jakim zapleczem kadrowym i dydaktycznym powinna dysponować szkoła dwujęzyczna,
  • na czym polega praca nauczyciela w oddziałach dwujęzycznych.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje oraz zapisy na stronie: https://www.scdn.pl/index.php?view=details&id=1936:seminarium-aktywne-inkubatory-dwujzycznoci–dobre-praktyki-clil-20192020