16 września 2019

Bezpłatne seminarium „Aktywne Inkubatory Dwujęzyczności – dobre praktyki CLIL 2019/2020”

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego zapraszają do udziału w seminarium „Aktywne Inkubatory Dwujęzyczności – dobre praktyki CLIL 2019/2020”, których celem będzie promocja rozwiązań dwujęzycznych w szkołach na terenie województwa świętokrzyskiego.

Forma: Seminarium

Organizator: Pracownia Informacji Pedagogicznej i Języków Obcych Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Adresaci: Nauczyciele wszystkich przedmiotów na różnych poziomach nauczania zainteresowani wdrażaniem i realizacją rozwiązań dwujęzycznych w placówkach edukacyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego.

Szczegółowe informacje: https://scdn.pl/index.php?view=details&id=1936:seminarium-aktywne-inkubatory-dwujzycznoci–dobre-praktyki-clil-20192020