4 września 2023

Osoby udzielające wyjaśnień do SIO w kuratoriach oświaty według województwa

System Informacji Oświatowej

Wykaz pracowników kuratoriów oświaty w podziale na poszczególne województwa gotowych do udzielania wyjaśnień w sprawie Systemu Informacji Oświatowej (SIO) dostępny jest na stronie:

Uwaga! Z pytaniami w sprawach Systemu Informatycznego Obsługi Egzaminów Ogólnokształcących (SIOEO) prosimy o kontaktowanie się z właściwymi terytorialnie Okręgowymi Komisjami Edukacyjnymi: