11 września 2019

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w sierpniu 2019 r.

W sierpniu 2019 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach nie przeprowadzali ewaluacji zewnętrznych.