11 września 2019

IV Ogólnopolski konkurs wiedzy ekologicznej „Bliżej pszczół”

Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła wraz z Instytutem Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli zaprasza do udziału w IV Ogólnopolskim konkursie wiedzy ekologicznej „Bliżej pszczół”.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klas 7-8) i ponadpodstawowych w kraju. Celem konkursu jest uświadomienie oraz popularyzacja wśród uczniów wiedzy na temat pszczoły miodnej i pszczelarstwa.

Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe (laptopy, tablety, smartfony), indeksy na kierunki: Architektura Krajobrazu lub Gospodarka Przestrzenna KUL oraz przyjęcie w poczet uczniów Technikum Pszczelarskiego. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zamieszczone są na stronie internetowej: www.kul.pl/KULmaUL