9 września 2019

Wykaz lektur z języków mniejszości narodowej oraz języka mniejszości etnicznej dla szkół ponadpodstawowych od roku 2019/2020

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pojawił się wykaz lektur z języków mniejszości narodowej oraz języka mniejszości etnicznej dla szkół ponadpodstawowych od roku 2019/2020.

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik