9 września 2019

Konkurs historyczny „»Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach«. Gustaw Herling-​Grudziński na tle historii Polski”

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie historycznym „»Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach«. Gustaw Herling-​Grudziński na tle historii Polski”.

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o postaci Gustawa Herlinga-​Grudzińskiego oraz dziejach Polski. Konkurs podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym trzyosobowe drużyny przygotowują audycję radiową lub gazetę szkolną poświęconą tematowi konkursu. Drugi etap będzie miał formę turnieju sprawdzającego wiedzę o życiu bohatera konkursu oraz historii Polski.

Termin zgłaszania uczestników – do 4 października.

Regulamin oraz szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie: https://​lodz​.ipn​.gov​.pl