9 września 2019

XIII edycja konkursu tłumaczeniowego Juvenes Translatores

Konkurs skierowany jest do 17-​letnich uczniów szkół średnich. W tym roku po raz pierwszy konkurs zostanie przeprowadzony w trybie online w tym samym czasie – 21 listopada 2019 r. – we wszystkich krajach. Celem konkursu jest promocja nauki języków oraz inspirowanie uzdolnionej językowo młodzieży. Jego organizatorem jest Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych  Komisji Europejskiej.

W konkursie bierze udział ponad 3 000 uczniów ze wszystkich państw Unii Europejskiej. Uczestnicy mają za zadanie przetłumaczyć jednostronicowy tekst z jednego z 24 języków urzędowych UE na dowolny inny język UE. Ich prace są następnie sprawdzane przez zawodowych tłumaczy Komisji Europejskiej. Laureaci (po jednym z każdego kraju UE) wraz z rodzicami i nauczycielami są zapraszani do Brukseli wiosną następnego roku na uroczystość rozdania nagród w siedzibie Komisji Europejskiej.

Aby wziąć udział w konkursie szkoły muszą zarejestrować się na stronie internetowej Juvenes Translatores między 2 września a 20 października 2019 r. Szkoły wybierane są losowo; liczba szkół, które mogą uczestniczyć w konkursie w każdym kraju zależy od liczby miejsc danego kraju w Parlamencie Europejskim, dlatego z Polski w konkursie może uczestniczyć 51 szkół.

Szczegółowe informacje: https://​ec​.europa​.eu/​i​n​f​o​/​e​d​u​c​a​t​i​o​n​/​s​k​i​l​l​s​-​a​n​d​-​q​u​a​l​i​f​i​c​a​t​i​o​n​s​/​d​e​v​e​l​o​p​-​y​o​u​r​-​s​k​i​l​l​s​/​l​a​n​g​u​a​g​e​-​s​k​i​l​l​s​/​j​u​v​e​n​e​s​-​t​r​a​n​s​l​a​t​o​res