6 września 2019

Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej 2019

Panie, Panowie
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych,
Nauczyciele w województwie świętokrzyskim

W dniu  11 października 2019 roku, o godzinie 10.00 w sali koncertowej w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, ul. Wojewódzka 12, Kielce, odbędzie się wojewódzka uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Organizatorami tego doniosłego wydarzenia są Wojewoda Świętokrzyski oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej poświęcone będą uhonorowaniu dyrektorów, nauczycieli, pracowników administracji szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego odznaczeniami państwowymi, resortowymi, nagrodami Ministra Edukacji Narodowej oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Uroczystość uświetni występ artystyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik