6 września 2019

„O świętokrzyskiej oświacie – Okrągły Stół Edukacyjny”

W środę, 4 września 2019 r., w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbyło się posiedzenie Okrągłego Stołu Edukacyjnego. W spotkaniu, podczas którego poruszano kwestie jakości i przyszłości świętokrzyskiej oświaty uczestniczyli: Pan Dariusz Piontkowski – Minister Edukacji Narodowej, Pani Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski, Pan Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Pan Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty. Ponadto w obradach brali udział dyrektorzy świętokrzyskich szkół, nauczyciele, uczniowie, przedstawiciele rad rodziców, jednostek samorządu terytorialnego, związków zawodowych, organizacji pozarządowych oraz pracodawcy.

Rozpoczynając spotkanie, Pan Dariusz Piontkowski – Minister Edukacji Narodowej nawiązał do idei debat okrągłego stołu edukacyjnego jako formy dyskusji nad oświatą w Polsce w celu wypracowania wniosków, które określać będą kierunki działań dla dobra polskiej szkoły.

Pani Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski podkreśliła, iż wnioski wypracowane w czasie posiedzenia Okrągłego Stołu Edukacyjnego z pewnością przysłużą się tworzeniu nowoczesnego systemu edukacji.

Zabierając głos, Pan Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, jako istotne w budowaniu jakości świętokrzyskiej oświaty wskazał na priorytetowe działania w kształceniu zawodowym.

Z kolei, Pan Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty nawiązując do słów Pana Marszałka, podkreślił znaczącą rolę kształcenia w szkołach zawodowych i jakościowego przygotowania absolwentów tych szkół do funkcjonowania na rynku pracy. Rozmowa o oświacie a następnie sformułowanie wniosków, które będą przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej, to według Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, ważny głos społeczeństwa w budowaniu jakości polskiego systemu oświaty.

Uczestnicy Okrągłego Stołu Edukacyjnego w trakcie merytorycznej dyskusji poruszali kwestie związane z rolą nauczyciela i ucznia w systemie edukacji, jakości edukacji oraz budowania nowoczesnej szkoły przy znaczącym udziale rodziców. Omawiano zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w szkole, realizacji podstaw programowych, finansowania oświaty oraz kształcenia zawodowego. Wielu uczestników odnosiło się do reformy strukturalnej i programowej, podkreślając konieczność zaangażowania i współpracy wszystkich środowisk związanych z oświatą. W czasie dyskusji panelowej sformułowano wnioski, które posłużą wypracowaniu założeń do zmian w systemie edukacji.

Okrągły Stół Edukacyjny w Kielcach był kolejnym spotkaniem w ramach debat regionalnych na temat polskiej oświaty będących kontynuacją Ogólnopolskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego zainagurowanego przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego. Debaty regionalne mają na celu wypracowanie rozwiązań umożliwiających sprawne i nowoczesne funkcjonowanie polskich szkół. Są one formą pozyskania informacji o oczekiwaniach uczniów, nauczycieli, rodziców i wszystkich, którzy dbają o jakość oświaty.