5 września 2019

„Twoje dane – Twoja sprawa” – program edukacyjny Urzędu Ochrony Danych Osobowych dla szkół

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprasza szkoły i placówki doskonalenia nauczycieli do uczestnictwa w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Twoje Dane – Twoja Sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Placówki oświatowe mogą już zgłaszać swoje uczestnictwo. W tym roku szkolnym do programu będzie można zapisywać się przez cały okres trwania tej edycji.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczestnikom programu UODO zapewnia materiały edukacyjne i specjalistyczne szkolenia. Zaplanowano także wykłady online, podczas których eksperci UODO będą omawiali najbardziej interesujące, a jednocześnie sprawiające największe trudności interpretacyjne zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych i prywatności z punktu widzenia działalności szkoły. Działania te będą stanowiły cenne
źródło wiedzy dla dyrektorów szkół i nauczycieli, którzy podejmą się realizacji inicjatyw edukacyjnych.

Regulamin oraz szczegółowe informacje dotyczące jubileuszowej edycji programu znajdują się na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/434.

Zgłoszenia do programu przyjmowane są pod adresem https://tdts.uodo.gov.pl/