4 września 2019

Materiały edukacyjne do filmu „Legiony”

Dystrybutor Kino Świat wraz z Muzeum Historii Polski i Instytutem Pamięci Narodowej przygotowali materiały edukacyjne do filmu „Legiony” – historycznej produkcji o młodych ludziach z pokolenia lat 1914-1918, które wywalczyło Polsce Niepodległość. Honorowy patronat nad szeroko zakrojoną akcją edukacyjną objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W skład pakietu edukacyjnego wchodzą: folder ze scenariuszami lekcji i opracowaniami historycznymi, które przygotowało Muzeum Historii Polski; broszura o Stanisławie Kaszubskim – jednym z dowódców Legionów oraz album „Legiony Polskie 1914-1918”, czyli pełne kompendium wiedzy na temat najsłynniejszej polskiej formacji wojskowej. Pakiet dopełnia list intencyjny Dyrektora Muzeum Historii Polski oraz plakat filmu.

Pakiet dydaktyczny został nieodpłatnie przesyłany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ponadto w 11 miastach w Polsce, prelegenci z Instytutu Pamięci Narodowej poprowadzą prelekcje przed pokazami edukacyjnymi filmu „Legiony” dla nauczycieli i uczniów.

Materiały są dostępne do pobrania na stronie: http://www.kinoswiatedukacji.pl/filmy/legiony