4 września 2019

Akcja edukacyjna „Lekcja o funduszach europejskich. Przedsiębiorczość III”

Akcja skierowana jest do nauczycieli i uczniów ze szkół ponadpodstawowych z pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego (po 100 klas z każdego województwa).

Szkoły mogą zgłaszać się za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego poprzez kliknięcie przycisku „ZGŁOŚ SZKOŁĘ”. Jedna szkoła może wskazać maksymalnie dwie klasy, w których zrealizowane zostaną lekcje.

Celem akcji jest wzrost wiedzy uczniów z zakresu przedsiębiorczości, budowanie przedsiębiorczych postaw, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej oraz poznanie, jakie możliwości młodym ludziom dają Fundusze Europejskie oraz jak wspierają tworzenie i rozwój firm.

Szczegółowe informacje: https://lekcjaofunduszach.pl