4 września 2019

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

Panie, Panowie
Dyrektorzy szkół kształcących w zawodach

szkolnictwa branżowego
w woj. świętokrzyskim

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji dotyczącej klas wielozawodowych branżowej szkoły I stopnia – uczniów (absolwentów gimnazjum i szkół podstawowych) posiadających status młodocianego pracownika oraz wymagających zorganizowania dokształcających turnusów z zakresu kształcenia zawodowego zgodnie z zamieszczoną tabelą – stan na dzień 2 września 2019 r. i przesłanie na adres e‑mail: ewa.​pietraszek@​kuratorium.​kielce.​pl; malgorzata.​zielinska@​kuratorium.​kielce.​pl do dnia 12 września
2019 r.

Szkoła Branżowa I Stopnia

 

Lp.

Nazwa zawodu Symbol cyfrowy zawodu Liczba uczniów w roku szkolnym         2019/​2020
Klasa I Klasa II Klasa III
1. Kominiarz 713303 7 3 4
2.

 

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik