2 września 2019

Organizacja turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w województwie świętokrzyskim

Panie, Panowie
Dyrektorzy szkół kształcących w zawodach
szkolnictwa branżowego,
centrów kształcenia zawodowego
w woj. świętokrzyskim

 

W związku z art. 51 ust. 15a w powiązaniu z art. 117 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 21 maja 2019 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2019 poz.1148) Świętokrzyski Kurator Oświaty  zwraca się z prośbą do dyrektorów szkół i centrów kształcenia zawodowego o zgłaszanie chęci organizacji turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w województwie świętokrzyskim od 1 września 2019 r.

Chęć organizacji turnusów proszę zgłaszać przez zamieszczony poniżej formularz do 06.09.2019 r. (formularz proszę wypełnić dla każdego zawodu oddzielnie):

Link do formularza

Osobami do kontaktu są:

  • starszy wizytator Ewa Pietraszek – ewa.pietraszek@kuratorium.kielce.pl, tel. 41 342 18 20
  • wizytator Małgorzata Zielińska-Perczak – malgorzata.zielinska@kuratorium.kielce.pl, tel. 41 342 18 20