2 września 2019

Zaproszenie na XII edycję przedsięwzięcia profilaktyczno-edukacyjnego „Kochane Pierwszaki”

Panie/Panowie
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
Dyrektorzy szkół podstawowych
województwa świętokrzyskiego

W Polsce wszystkie dzieci od siódmego roku życia mają ustawowy obowiązek uczęszczania do szkoły. Zgodnie z przepisami, dziecko nie może samodzielnie pójść do szkoły, jeśli nie ukończyło siedmiu lat. Po ukończeniu 7 lat dziecko może być już samodzielnym uczestnikiem ruchu. Powinno oczywiście znać podstawowe przepisy i oznaczenia drogowe. Rok szkolny już się rozpoczął i dla wielu dzieci to pierwszy rok, gdy zaczęły samodzielnie chodzić do szkoły. Droga do szkoły to dla nich duże wyzwanie. Niestety, często nie są do niej należycie przygotowane. Statystyki podają, że najwięcej wypadków drogowych wśród dzieci dotyczy grupy wiekowej 5-8 lat.

Dzieci wędrujące do szkoły spotykają się na drodze z nieznanymi im dotychczas sytuacjami. Brak odpowiednich informacji i doświadczenia powoduje, iż nie potrafią one właściwie się zachować, ani przewidzieć sytuacji na drodze.

Biorąc pod uwagę, iż bezpieczne uczestnictwo dziecka w ruchu drogowym uzależnione jest m. in. od niskiego wzrostu (mały horyzont widzenia i samo dziecko słabo widoczne dla kierowcy), wąskiego pola widzenia (słabe widzenie boczne), słabego kojarzenia kierunku źródła dźwięku, małej zdolności oceniania szybkości, braku możliwości szybkiej oceny sytuacji i dłuższej koncentracji uwagi, impulsywności dlatego właśnie tak ważne jest wpajanie dziecku odpowiednich zasad bezpieczeństwa i każdy z Nas – nauczycieli, rodziców i innych podmiotów powinien pomyśleć o „WYCHOWANIU KOMUNIKACYJNYM”, czyli nauczeniu dzieci właściwego zachowania się i poruszania w naszym zurbanizowanym otoczeniu, pełnym zagrożeń jakie niesie ruch uliczny.

Biskup Pomocniczy Diecezji Kieleckiej Marian Florczyk, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych płk. Paweł Chabielski, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. Paweł Dzierżak, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach bryg. Sławomir Karwat, Naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach Dorota Koczwańska-Kalita oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik informują, że po raz dwunasty, 13 września 2019 roku, w Hali Legionów, która wchodzi w skład Zespołu Obiektów Sportowych, ul. Leszka Drogosza 2, 25–093 Kielce, w godzinach od 10.00-12.00 odbędzie się uroczystość Kochane Pierwszaki.

Cele przedsięwzięcia edukacyjno-profilaktycznego  są następujące:

  1. Zapoznanie uczniów, którzy rozpoczynają naukę w klasie I szkoły podstawowej z najważniejszymi, podstawowymi zasadami bezpieczeństwa.
  2. Promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
  3. Uświadomienie uczniom zagrożeń i skutków wypadków drogowych.
  4. Kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym.
  5. Umiejętność przewidywania skutków zabaw w pobliżu jezdni i na jezdni.
  6. Błogosławieństwo dzieci klas I u progu rozpoczęcia nauki szkolnej połączone z zainicjowaniem systematycznych działań w szkołach w zakresie kształtowania ich odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne w różnych sytuacjach, w tym jako użytkowników dróg.

Podczas spotkania wszystkie dzieci otrzymają elementy odblaskowe. Poświęcone zostaną tornistry uczniów klas I. Odbędą się również konkursy związane  z profilaktyką i bezpieczeństwem na drodze.

W związku z faktem, iż udział w uroczystości jest wyjazdem pozaszkolnym, prosimy o zadbanie, by każdy
z rodziców wyraził zgodę na uczestnictwo swojego dziecka w niniejszym przedsięwzięciu (oświadczenie rodzica – pozostaje w szkole).

Mając na uwadze doniosłość planowanej uroczystości, wagę spraw związanych z edukacją dla bezpieczeństwa oraz zaangażowanie władz kościelnych, rządowych, wojewódzkich i samorządowych proszę Państwa Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów i Dyrektorów o zapewnienie dzieciom bezpiecznego dowozu.

Działania logistyczne wymagają, aby Państwo byli uprzejmi w terminie: 9 września 2019 roku do godz. 12.00 wypełnić poniższy  formularz zgłoszeniowy.

Formularz zgłoszeniowy

Do pobrania:

Przebieg uroczystości

Logo akcji 

Oświadczenie rodzica

Teksty piosenek

Podkreślam, że liczba miejsc jest ograniczona.

Osobami uprawnionymi do kontaktu w przypadku pytań i wątpliwości są:

-koordynator akcji Jacek Staromłyński – starszy wizytator tel. 41 342 18 49,

-Renata Jędrzejewska – starszy wizytator tel. 41 342 16 29,

-Łukasz Maj – wizytator 41 342 16 43.

 

Uprzejmie zapraszam również Państwa na ww. uroczystość.
Za współdziałanie w realizacji zadania – dziękuję.

          Świętokrzyski Kurator Oświaty

            Kazimierz Mądzik

Załączniki

01 przebieg uroczystości-Kochane Pierwszaki
Data: 2019-09-02, rozmiar: 40 KB
02 logo akcji
Data: 2019-09-02, rozmiar: 205 KB
03 oświadczenie rodzica
Data: 2019-09-02, rozmiar: 24 KB
04 teksty-piosenek
Data: 2019-09-02, rozmiar: 134 KB