30 sierpnia 2019

List Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na inaugurację roku szkolnego 2019-2020

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy oświaty,
Rodzice i Uczniowie szkół, przedszkoli i placówek oświatowych
województwa świętokrzyskiego

Rozpoczyna się nowy rok szkolny 2019/2020, kolejny rok nauki, zdobywania wiedzy, doświadczeń, rozwijania zainteresowań i  pasji. Mam nadzieję, że czas ten będzie wypełniony nowymi wyzwaniami, które pozwolą na osiąganie zamierzonych celów, planów i przyczyni się do sukcesów edukacyjnych społeczności szkolnych.

Przed każdą szkołą, placówką jawią się nowe zamierzenia związane z realizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego. Działania te będą możliwe do zrealizowania poprzez efektywną, skonsolidowaną współpracę wszystkich, dla których dobro szkoły jest najwyższą wartością. Wyrażam przekonanie, że to zaangażowanie przełoży się na wysoką jakość świętokrzyskiej oświaty i będzie owocowało w sukcesy edukacyjne i wychowawcze. Jednocześnie ważnym zadaniem dla wszystkich rodziców i pedagogów jest troska  o właściwe modelowanie postaw dzieci i młodzieży i przygotowanie do podejmowania kolejnych wyzwań edukacyjnych i życiowych.

Życzę wszystkim uczniom odnalezienia fascynacji wiedzą, spełnienia marzeń w  bezpiecznej i przyjaznej szkole, a ich rodzicom i opiekunom – cierpliwości i konsekwencji w wychowywaniu młodego pokolenia. Nauczycielom, dyrektorom szkół i placówek, innym pracownikom oświaty oraz organom prowadzącym szkoły i placówki życzę, aby rozpoczynający  się rok szkolny był pełen sukcesów, osiąganych w atmosferze dobrej współpracy, cierpliwości i wyrozumiałości względem siebie, by szkolne osiągnięcia uczniów stanowiły powód do dumy i zadowolenia a wspólny trud wychowawczy zaowocował ich pomyślną przyszłością.

Mam nadzieję, że rok szkolny 2019/2020 będzie czasem umacniającym  poczucie, że szkoła to nie tylko miejsce pracy i nauki, ale także miejsce odkrywania świata, budowania relacji i kształtowania wartościowych postaw.

Kazimierz Mądzik

Świętokrzyski Kurator Oświaty