30 sierpnia 2019

Prezentacja wystawy „Germanizacja dzieci polskich w okresie okupacji hitlerowskiej”

Na kieleckim „Przystanku Historia”, prezentowana będzie wystawa przedstawiająca tragiczny los dzieci polskich w czasie II wojny światowej.

Ekspozycja pokazuje tragedię jednostki, narodu, dziecka – efekt celowej polityki okupanta, który zmierzał do eksterminacji narodów „niższych” od rasy germańskiej. Spełniające nazistowskie kryteria rasowe polskie dzieci przeznaczano do zniemczenia. W zależności od wieku trafiały do niemieckich rodzin zastępczych, niemieckich szkół ojczyźnianych, do niemieckich rodzin na wsi, do placówek Hitlerjugend (chłopcy) i Bund Deutcher Mädel (dziewczęta) oraz „ludowych ośrodków wychowawczych” w Niemczech, a także ośrodków germanizacji na terenie Kraju Warty. Po wojnie polskie władze podjęły starania o rewindykację zgermanizowanych dzieci z obszaru Niemiec. Do 1947 r. powróciło do Polski blisko 30 tys. małych Polaków, z 200 tys. germanizowanych w czasie II wojny światowej.

Wystawa poświęcona germanizacji dzieci polskich w okresie drugiej wojny światowej jest zarazem hołdem wobec wszystkich nieletnich ofiar tego konfliktu. Ten trudny temat zaprezentowany został za pomocą archiwalnych fotografii i dokumentów. Ekspozycja przygotowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi prezentowana będzie od 28 sierpnia do 30 września w godzinach otwarcia „Przystanku Historia”.