26 kwietnia 2007

Uzupełnienie listy laureatów I Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego