27 sierpnia 2019

Program edukacyjny „Detektory dla szkół”

Dział Edukacji i Szkoleń NCBJ zaprasza szkoły ponadpodstawowe z całej Polski do przygotowywania projektów edukacyjnych z zakresu fizyki promieniowania jonizującego. Dział Edukacji i Szkoleń ze swojej strony oferuje nieodpłatnie wypożyczenie dydaktycznych liczników Geigera-Müllera i liczników promieniowania kosmicznego CosmicWatch, szkolenie z zakresu użycia wyżej wymienionych liczników oraz pomoc merytoryczną.

Od szkoły oczekiwane jest przygotowanie projektu, w ramach którego uczniowie będą mierzyli promieniowanie jonizujące przy pomocy wypożyczonego sprzętu. Opis projektu powinien zawierać cel, rodzaj wykonywanych pomiarów, czas trwania (nie dłużej niż 3 tygodnie) oraz liczbę objętych nim uczniów.

Szczegółowe informacje: https://www.ncbj.gov.pl/edukacja/detektory-szkol