27 sierpnia 2019

Projekt „Poszukiwacze skarbu Jana Pawła II”

Centrum Myśli Jana Pawła II zaprasza do udziału w edukacyjno-kulturalnym projekcie „Poszukiwacze skarbu Jana Pawła II”. Jest to trzecia edycja inicjatywy, która sprzyja rozwojowi kompetencji nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych w obszarze edukacji kulturalnej.

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu umiejętności młodzieży w zakresie przekazywania wartości oraz idei poprzez kulturę – w tym fotografię, literaturę oraz film. Udział w projekcie nie tylko ułatwia uczestnikom rozumienie świata kultury, ale również umożliwia im twórczą działalność artystyczną i kulturalną.

Uczestnicy z całej Polski, w okresie od 26 września do 20 października 2019 r., wezmą udział w dwóch weekendowych zjazdach edukacyjnych. W czasie pierwsze zjazdy odwiedzą Kraków, Wadowice i Kalwarię Zebrzydowską, poznając miejsca i ludzi, którzy ukształtowali Karola Wojtyłę – Jana Pawła II. Natomiast drugi zjazd odbędzie się w Warszawie i będzie wypełniony warsztatami i wizytami studyjnymi w Muzeum Narodowym, Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki oraz Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

Na koniec programu edukacyjnego jego uczestnicy będą realizować autorskie wydarzenia kulturalne skierowane do najbliższego otoczenia: szkoły, osiedla, dzielnicy czy miasta.

Udział w projekcie jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu na zjazdy. Zgłoszenia zespołów (nauczyciel + dwóch uczniów) do 9 września 2019 roku.

Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i został objęty patronatem honorowym przez Ministra Edukacji Narodowej.

Partnerzy projektu:

  • Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach
  • Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

Więcej informacji na stronie www.centrumjp2.pl