26 sierpnia 2019

„Wyprawka szkolna 2019 rok” – ostateczne dane

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
województwa świętokrzyskiego

W związku z realizacją rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku „Wyprawka szkolna” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie zweryfikowanych danych  o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia programem oraz wysokości środków niezbędnych do sfinansowania ww. zadania.

Powyższą informację należy przesłać w formie załączonej tabeli na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl w terminie do dnia 13 września br. w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej na adres Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce.

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

Tabela – zweryfikowane dane
Data: 2019-08-26, typ pliku: XLSX, rozmiar: 52 KB
Załącznik do uchwały nr 60/2019 z dnia 4 lipca 2019 r.
Data: 2019-08-26, typ pliku: DOCX, rozmiar: 69 KB
Uchwała nr 60/2019 z dnia 4 lipca 2019 r.
Data: 2019-08-26, typ pliku: DOCX, rozmiar: 37 KB
Rozporządzenie – Wyprawka szkolna 2019 r.
Data: 2019-08-26, typ pliku: PDF, rozmiar: 291 KB