17 kwietnia 2007

Lista laureatów V Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego