26 września 2019

Zaproszenie na Kongres Edukacji Przyszłości

Szanowni Państwo,
mam przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Kongresie Edukacji Przyszłości, który odbędzie się w dniach 22-23 października 2019 r. w Centrum Kongresowym Targi Kielce. Celem Kongresu jest podniesienie rangi wyborów edukacyjno-zawodowych, w tym świadomości kształcenia zawodowego oraz promowanie i upowszechnianie przykładów nowatorskich rozwiązań z dziedziny sportu, dydaktyki i technologii wykorzystywanych przez szkoły i placówki oświatowe. W ramach Kongresu przedstawione zostaną przykłady dobrych praktyk, cenne dokonania, które mogą być dla uczestników inspiracją do ich wprowadzania w szkołach.
Kongres obejmować będzie dwa nurty tematyczne:

–  ZAWODY PRZYSZŁOŚCI

oraz

– SPORTOWE ŚWIĘTOKRZYSKIE .

Kongres stanowić będzie przestrzeń do kreowania idei i wyznaczania celów powiązanych ściśle ze zmianami
w systemie oświatowym-wymaganymi do realizacji nowoczesnego modelu kształcenia dla nowych pokoleń
i dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. To miejsce dla dyskursu szeroko pojętego świata ekspertów
i profesjonalistów branży edukacyjnej i zawodowej. Wydarzenie jest całkowicie nieodpłatne dla wszystkich uczestników Kongresu. Przyjęte założenia i tematyka Kongresu Edukacji Przyszłości wpisują się w politykę oświatową państwa, są spójne z priorytetami wyznaczonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
w strategii kształcenia na najbliższe lata. Otuliną dla wydarzeń Kongresu będzie wystawa Salon Technologii i Wyposażenia dla Edukacji oraz prezentacja szkół mających znaczące osiągnięcia sportowe i szkół kształcących
w zawodach szkolnictwa branżowego prezentujących Świętokrzyskie Perły Zawodów.
Zapraszamy do logowania na poszczególne panele tematyczne:

Osobami do kontaktu są:

Panel dotyczący Zawodów Przyszłości 22.10.2019 r.

Panel dotyczący Sportowe Świętokrzyskie 23.10.2019 r.

W załączeniu program Kongresu.

 

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

 

 

Załączniki

Zawody Przyszłości
Data: 2019-09-18, typ pliku: PDF, rozmiar: 1 MB
Sportowe Świętokrzyskie
Data: 2019-09-18, typ pliku: PDF, rozmiar: 1 MB