11 kwietnia 2007

Uzupełnienie listy laureatów I Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego