20 sierpnia 2019

Sportowe Świętokrzyskie – Europejski Tydzień Sportu 2019

Panie, Panowie
Dyrektorzy szkół/​placówek
Nauczyciele i uczniowie
Przedstawiciele organów prowadzących szkoły/​placówki
z terenu województwa świętokrzyskiego

Europejski Tydzień Sportu (ETS) to inicjatywa Komisji Europejskiej promująca sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Tydzień sportowy może zarówno zapoczątkować nowe działania lub opierać się na już istniejących i wielokrotnie praktykowanych. W obchody ETS wpisują się przedsięwzięcia o charakterze europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym.Celem tej ogólnoeuropejskiej kampanii pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny) jest zachęcenie wszystkich, w tym dzieci i młodzież, do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok. Piąta edycja Europejskiego Tygodnia Sportu odbędzie się w dniach od 23 do 30 września 2019 r.

Kuratorium Oświaty w Kielcach od wielu lat promuje i wspiera aktywność prozdrowotną i sportową wśród uczniów, nauczycieli i pracowników szkół i placówek oświatowych z terenu województwa świętokrzyskiego. Zwracamy się do dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli i uczniów o włączenie się w obchody Europejskiego Tygodnia Sportu oraz zaplanowanie wydarzeń sportowych, które odbędą się w placówkach oświatowych naszego województwa.

Każde wydarzenie sportowe powinno odbyć się pomiędzy 23 a 30 września 2019 r. oraz składać się z następujących elementów:

  • prelekcji na temat zdrowego trybu życia oraz znaczenia aktywności fizycznej, prawidłowej diety oraz higieny umysłu w życiu każdego człowieka, a zwłaszcza młodych osób. Prelekcja powinna być przygotowana przez nauczycieli wspólnie z uczniami i jej odbiorcami powinna być cała społeczność szkolna. W organizację prelekcji mogą być włączone dodatkowe osoby spoza placówki, np. eksperci w zakresie diety, itp.;
  • wydarzenia sportowego lub serii wydarzeń z dowolnego sportu, w których organizację będzie zaangażowana cała społeczność szkolna. Część uczniów i nauczycieli bezpośrednio weźmie udział w rozgrywkach. Pozostali członkowie społeczności szkolnej będą włączeni do organizacji imprezy jako wolontariusze, którzy pomogą w sprawnym przebiegu wydarzenia. Działania szkolne można organizować wraz z społecznością lokalną – np. innymi osobami związanymi ze sportem, przedstawicielami władz lokalnych, ale też z rodzicami, seniorami.

Działania podjęte przez szkoły i placówki należy zarejestrować w Kuratorium Oświaty w Kielcach wypełniając formularz znajdujący się pod adresem: https://​forms​.gle/​j​8​S​3​D​D​b​7​N​G​b​f​W​z​5n8

Wydarzenia można zgłaszać do 20 września 2019 r.

Sprawozdanie z przebiegu akcji na terenie szkoły/​placówki należy przesłać do 3 października. Formularz sprawozdania jest dostępny pod adresem: https://​forms​.gle/​Z​w​s​R​p​t​W​z​3​o​F​R​e​4​Z98

W przypadku pytań i wątpliwości pytania prosimy kierować do pracowników Kuratorium Oświaty:
– Piotr Zimoch, telefon: 41 342–15-36; e‑mail: piotr.​zimoch@​kuratorium.​kielce.​pl
– Piotr Gajek, telefon: 41 342–15-36; e‑mail: piotr.​gajek@​kuratorium.​kielce.​pl
– Paweł Boroń, telefon: 41 342–16-27; e‑mail: pawel.​boron@​kuratorium.​kielce.​pl