16 sierpnia 2019

Zaproszenie do udziału w Świętokrzyskim Okrągłym Stole Edukacyjnym

Szanowni Państwo

Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski Kurator Oświaty zgodnie inicjatywą Pana Premiera Mateusza Morawieckiego zapraszają do udziału w regionalnej debacie. Tematem wiodącym świętokrzyskiej debaty będą cztery obszary: uczniowie, nauczyciele, jakość edukacji oraz nowoczesna szkoła. Debata odbędzie się w dniu
4 września 2019 r. (środa) o godz. 14.00 w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga, ul. Stefana Żeromskiego 12, 25–369 Kielce.

Zaproszenie skierowane jest do: przedstawicieli samorządów uczniowskich, rad rodziców, dyrektorów szkół (z różnych typów szkół), przedstawicieli szkół niepublicznych, nauczycieli, organizacji pozarządowych działających na rzecz oświaty, przedstawicieli reprezentatywnych związków zawodowych, przedstawicieli samorządów, pracodawców.

Do udziału w debacie można się zgłosić wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach. Rejestracja trwa do środy 21 sierpnia 2019r. do godziny 12:00. Informuję, że ze względu na formułę debaty ilość miejsc jest ograniczona.  Osoby zakwalifikowane do udziału w dyskusji otrzymają za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie uczestnictwa w „okrągłym stole” edukacyjnym. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wnioski płynące z debat wojewódzkich posłużą rządowi do wypracowania pozytywnych zmian w prawie oświatowym, by zmieniać szkołę pod względem jakościowym. Organizując nasz świętokrzyski WOSE chcemy, aby głos zaproszonych osób przyczynił się do dobrej zmiany polskiej szkoły.

 

Formularz zgłoszeniowy