23 marca 2007

Zaproszenie na II Sesję Świętokrzyskiej Rady Dzieci i Młodzieży

Kuratorium Oświaty w Kielcach zaprasza członków Świętokrzyskiej Rady Dzieci i Młodzieży na II Sesję, która odbędzie się dnia 30 marca 2007 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.

Planowany porządek obrad

 • godz. 9.00–10.45 – cześć organizacyjna:
  • przyjęcie protokołu z I sesji,
  • przyjęcie regulaminu Rady,
  • ustalenie komisji problemowych,
  • wybór przewodniczących. komisji,
  • wybór komisji uchwał i wniosków,
 • godz. 10.45–11.00 – przerwa,
 • godz. 11.00–11.10 – wystąpienie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty,
 • godz. 11.10–11.15 – wprowadzenie do dyskusji na temat programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”,
 • godz. 11.15–11.25 – przerwa,
 • godz. 11.25–12.25 – dyskusja w grupach tematycznych (komisjach),
 • godz. 12.25–13.45 – obrady plenarne (wystąpienie przewodniczących poszczególnych grup),
 • godz. 13.45–14.00 – sprawozdanie komisji uchwał i wniosków i przyjęcie uchwały,
 • godz. 14.00– zakończenie sesji.

Opiekunowie uczestniczą w obradach.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Janusz Skibiński