9 sierpnia 2019

Konkurs plastyczny „Odpoczywaj na wsi”

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach projektu pn. „Odpoczywaj na wsi” planuje organizację ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. Celem konkursu jest m.in. promowanie wśród uczniów wypoczynku na polskiej wsi i kreowanie wizerunku obszarów wiejskich jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje.

Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 w dowolnej technice (np. rysunek, malarstwo, grafika) na temat wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich.

Planowany termin realizacji konkursu to III-IV kwartał 2019 r. Etap szkolny zakończy się wyborem przez szkolną komisję konkursową trzech wyróżnionych prac w grupie wiekowej 0-III klasa oraz IV-VIII klasa i przekazaniem ich do Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w województwie, na którego terenie leży szkoła.

Załączniki

Regulamin konkursu plastycznego „Odpoczywaj na wsi”
Data: 2019-08-09, typ pliku: PDF, rozmiar: 510 KB
Załączniki do regulaminu konkursu "Odpoczywaj na wsi"
Data: 2019-09-12, typ pliku: PDF, rozmiar: 520 KB