9 sierpnia 2019

Dzień Krajobrazu 2019

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) zachęca do organizowania we własnym zakresie terytorialnym i tematycznym spacerów krajobrazowych oraz podejmowania innych inicjatyw w ramach obchodów Dnia Krajobrazu.

Wpisanie na stałe do kalendarza Dnia Krajobrazu (20 października) ma na celu uświadomienie społeczeństwu jak ważną funkcję pełni otaczająca nas przestrzeń, zarówno pod względem przyrodniczym, społecznym, gospodarczym, jak i kulturowym.

W ramach tegorocznych obchodów Dnia Krajobrazu będą podejmowane działania informacyjno-edukacyjne mające na celu zwiększenie wiedzy społeczeństwa odnośnie do roli wody w kształtowaniu i funkcjonowaniu krajobrazów.

Spacery krajobrazowe, organizowane w ramach akcji, powinny odbywać się zarówno w obszarach przyrodniczych (nie tylko obszarach chronionych), jak i kulturowych (miastach, wsiach itp.). Celem organizacji takich spacerów jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat danego krajobrazu, w tym procesów, które wpływają na jego kształt, funkcji, jakie pełni, kultywowanych tradycji czy występujących zagrożeń.

Wydarzenia z okazji obchodów Dnia Krajobrazu należy zgłaszać poprzez formularz udostępniony na stronie: http://spacery2019.gdos.gov.pl/.

Więcej informacji na temat akcji można znaleźć na stronie internetowej: http://www.gdos.gov.pl/dzien-krajobrazu-2019.