7 sierpnia 2019

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w lipcu 2019

W lipcu 2019 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach nie przeprowadzali ewaluacji zewnętrznych.