6 sierpnia 2019

Konferencja „Nowoczesne formy przekazu wiedzy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Konsorcjum Naukowo-​Edukacyjne College Medyczny zaprasza do udziału w konferencji pod tytułem „Nowoczesne formy przekazu wiedzy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, która odbędzie się w sobotę 28 września 2019 o godzinie 10.00 w Centrum Kongresowe Targi Kielce, ul. Zakładowa 1.

Konferencja dedykowana jest głównie nauczycielom, pedagogom oraz pracownikom wszystkich placówek oświatowych. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje: https://​studia​-kielce​.pl/​z​a​p​i​s​z​-​s​i​e​-​n​a​-​k​o​n​f​e​r​e​n​c​je/