6 sierpnia 2019

Projekt Wojewody Świętokrzyskiego „Świętokrzyskie dla Europy”

W ramach uroczystych obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zespół wojewody Agaty Wojtyszek przygotował  projekt „Świętokrzyskie dla Europy”. Jego celem jest kształtowanie właściwej postawy patriotycznej, wzrost zainteresowania historią oraz prezentacja miejsc, postaci i wydarzeń z przeszłości kraju i regionu. Polska jest członkiem UE od 15 lat, będzie więc można pokazać miejsca, które zmieniły się w tym czasie. Projekt jest dwuetapowy.

Pierwszy etap to konkursu fotograficzny, w ramach którego powstała dodatkowo internetowa platforma, gdzie  będzie można zamieszczać fotografie lokalnych bohaterów oraz krótkie informacje tekstowe na temat danej osoby czy wydarzenia, które pozostanie w kadrze. W bazie znajdą się także zdjęcia prezentujące to, w jaki sposób zmieniło się województwo świętokrzyskie, dzięki członkostwu Polski w Unii Europejskiej.

Drugim elementem projektu będzie zorganizowanie seminarium naukowego „Świętokrzyskie Dla Europy – 15 lat Polski w UE”. Wydarzenie realizowane wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Kielcach stanie się doskonałą okazją do dyskusji na temat roli Polski w Unii Europejskiej, podsumowania dotychczasowej współpracy oraz celów i wyzwań stojących przed polską polityką zagraniczną.

Szczegółowe informacje: https://swietokrzyskiedlaeuropy.pl/