6 sierpnia 2019

WAŻNE! WYDŁUŻONO TERMIN LOGOWANIA! – Konferencje regionalne ORE. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej

Ośrodek Rozwoju Edukacji organizuje w poszczególnych województwach dla dyrektorów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych cykl konferencji poświęconych wdrażaniu nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych.

Konferencje zostały zaplanowane dla ok. 100 osób w każdym województwie (dyrektorów szkół oraz nauczycieli: języka polskiego, matematyki, historii, biologii i chemii). Program konferencji rozpoczynających się o godz. 11.00 i trwających ok. 4 godzin został podzielony na dwie części. W części ogólnej (1,5 godziny) zostaną przedstawione założenia nowej podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej. W trakcie warsztatów (1,5 godziny) w zespołach przedmiotowych (język polski, matematyka, historia, biologia/​chemia) doskonalone będą umiejętności z poszczególnych przedmiotów niezbędne w szkolnej dydaktyce.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez stronę: http://​szkolenia​.ore​.edu​.pl/​R​e​j​e​s​t​r​a​c​j​a​S​z​k​o​l​e​n​i​e​/​4​982

Termin konferencji w Kielcach: 23 sierpnia 2019.

Miejsce konferencji: Best Western Grand Hotel, ul. Henryka Sienkiewicza 78, 25–501 Kielce

Termin zgłoszeń upływa 14 sierpnia 2019.

Wolne miejsca dla nauczycieli:

matematyki – 2

historii – 20

języka polskiego – 8

biologii/​chemii – 7

Dodatkowe informacje – p. Waldemar Krawiec tel. (22) 345 37 48, e‑mail: waldemar.​krawiec@​ore.​edu.​pl