6 sierpnia 2019

Narady inaugurujące nowy rok szkolny 2019/​2020

Panie, Panowie
Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie,
Organy prowadzące szkoły i placówki niepubliczne,
Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,
Przedstawiciele związków zawodowych w województwie świętokrzyskim

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do udziału w naradach inaugurujących nowy rok szkolny, 2019/​2020, podczas których zostaną przedstawione: sprawozdanie i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego za poprzedni rok, kierunki polityki oświatowej państwa oraz plan nadzoru pedagogicznego Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/​2020

Harmonogram spotkań:

Lp.

 

Data/​ godzina Adresaci spotkania  Miejsce
1 21 sierpnia

 – godzina 9.00

Dyrektorzy przedszkoli, i placówek oświatowych z powiatów:

- jędrzejowskiego,

- włoszczowskiego,

- pińczowskiego

Centrum Kultury
w Jędrzejowie,
al. J. Piłsudskiego 3
2 21 sierpnia

- godzina 12.30

Dyrektorzy przedszkoli, i placówek oświatowych z powiatów:

- buskiego

- kazimierskiego

- staszowskiego

Zespół Szkół w Staszowie ul. Koszarowa 7
3 22 sierpnia

- godzina 10.00

Dyrektorzy przedszkoli, i placówek oświatowych z powiatu:

 – kieleckiego

- miasta Kielc

Wojewódzki Dom Kultury ul. ks. P. Ściegiennego 2
4 23 sierpnia

-godzina 9.00

Dyrektorzy przedszkoli, i placówek oświatowych z powiatów:

- skarżyskiego

- starachowickiego

- koneckiego

Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-​Kamiennej ul. Słowackiego 25
5 23 sierpnia

-godzina 12.30

Dyrektorzy przedszkoli, i placówek oświatowych z powiatów:

- ostrowieckiego

- opatowskiego

- sandomierskiego

Szkoła Podstawowa w Sadowie

Sadowie 94

Ze względu na wagę omawianych tematów bardzo proszę o obecność dyrektora lub oddelegowanie upoważnionego nauczyciela.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik