5 sierpnia 2019

Informacja o realizacji monitorowania za lipiec 2019 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania:

L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%)
1. Prowadzenie działalności innowacyjnej
i wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych
w procesie nauczania.
(SZKOŁY PODSTAWOWE – publiczne)
528 16 3 %