31 lipca 2019

V edycja konkursu „Pracodawca Jutra”

Konkurs ma na celu wyróżnienie przedsiębiorców, którzy przyczyniają się do poprawy oferty edukacyjnej, podnoszą kwalifikację pracowników, poprzez zaangażowanie się we współpracę z instytucjami edukacyjnymi.

Nagrodami w konkursie są:

  • Dyplom i statuetka „Pracodawcy Jutra”
  • Możliwość posługiwania się logotypem „Pracodawca Jutra”
  • Promocja laureatów i przedstawionych praktyk w ramach działań komunikacyjnych

Termin zgłoszeń: 19 sierpnia 2019 r.

Regulamin konkursu: www​.parp​.gov​.pl/​c​o​m​p​o​n​e​n​t​/​s​i​t​e​/​s​i​t​e​/​p​r​a​c​o​d​a​w​c​a​-​j​u​tra