25 lipca 2019

Ograniczanie i zapobieganie przestępczości narkotykowej oraz niwelowanie szkód spowodowanych nadużywaniem środków psychoaktywnych wśród młodych ludzi

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje co roku konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). W roku bieżącym za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Finlandia, jako kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2019 r.

W imieniu Organizatora, zapraszam do udziału w konkursie, którego tematem jest: ”Ograniczanie i zapobieganie przestępczości narkotykowej oraz niwelowanie szkód spowodowanych nadużywaniem środków psychoaktywnych wśród młodych ludzi”.

Zgodnie z wytycznymi Organizatora, cele realizowanych projektów mogą być różne – zarówno mogą dotyczyć zaprzestania nadużywania narkotyków czy też innych środków odurzających przez młodych ludzi, ograniczenia szkodliwych i niepożądanych skutków wywołanych nadużywaniem środków psychoaktywnych, jak również ograniczenia przestępczości, zakłóceń w miejscach publicznych w związku z nadużywaniem narkotyków przez młodych ludzi czy też poprawy poczucia bezpieczeństwa w miejscach publicznych, zwłaszcza w pobliżu miejsc leczenia i obiektów mieszkalnych.

Uczestniczące projekty mogą wykorzystywać różne metody zapobiegania przestępczości. Projekty, które koncentrują się wyłącznie na ograniczaniu i zapobieganiu przestępstwom związanym z nadużywaniem alkoholu oraz szkodom przez  alkohol spowodowanym, są wykluczone.

Nagrodę główną w konkursie stanowi kwota 10.000 Euro, ponadto Regulamin przyznawania Europejskiej Nagrody w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości oraz Prezentowania Projektów przewiduje przyznanie nagród po 5.000 Euro dla dwóch wyróżnionych projektów. Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas konferencji dobrych praktyk EUPCN w Finlandii. Każdy podmiot może zgłosić 3 wybrane projekty do eliminacji krajowych. Istotnym warunkiem stawianym przez EUCPN jest wskazanie projektów, które zostały wcześniej poddane ewaluacji. Równocześnie informuję, że na ocenę projektów w konkursie nie wpływają dołączone materiały promocyjne takie jak: ulotki czy zdjęcia.

Polski kandydat do nagrody ECPA zostanie wybrany przez komisję powołaną przez Departament Porządku Publicznego MSWiA. Wybrany kandydat zostanie poinformowany o konieczności przetłumaczenia projektu na język angielski.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że projekty, opisane na formularzu zgłoszeniowym, należy przesyłać do Departamentu Porządku Publicznego  MSWiA do dnia 30 sierpnia 2019  r., na adres: Wydział Profilaktyki Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 02–591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 oraz na adresy poczty elektronicznej: izabela.​penszynska@​mswia.​gov.​pl. Dodatkowo informacja nt. konkursu ECPA wraz z załącznikami zostanie zamieszczona na stronie internetowej MSWiA w zakładce dotyczącej EUCPN.

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik

Załączniki

załącznik 1
Data: 2019-​07-​25, rozmiar: 27 KB