25 lipca 2019

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP – informacje o rekrutacji

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach informuje, że prowadzi rekrutację młodzieży w wieku 15–18 lal do jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP na rok szkolny 2019/2020.

Zadaniem OHP jest wyrównywanie szans osób znajdujących się w gorszej od rówieśników sytuacji społeczno-ekonomicznej, w szczególności pochodzącej z obszarów wiejskich oraz z rodzin dotkniętych ubóstwem i bezrobociem. Najbardziej potrzebujący, przyjmowani są do jednostek stacjonarnych, w których mają zapewnioną bezpłatną, całodobową opiekę wychowawczą, zakwaterowanie i pełne wyżywienie.

Jednostki opiekuńczo-wychowawcze Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP swoim zasięgiem obejmują blisko tysiąc uczestników kształcących się w: Kielcach, Końskich, Skarżysku-Kamiennej, Pińczowie, Jędrzejowie oraz Starachowicach.

Nauka realizowana jest w szkołach branżowych I stopnia oraz w szkołach podstawowych z klasami przysposabiającymi do pracy, a kształcenie praktyczne u pracodawców, działających na lokalnym rynku pracy, bądź w warsztatach szkoleniowych OHP.

Szczegółowe informacje oraz dane teleadresowe można uzyskać na stronie internetowej: www.swietokrzyska.ohp.pl oraz w jednostkach opiekuńczo-wychowawczych. Osobą do kontaktu w siedzibie ŚWK OHP w Kielcach jest Mirosław Gocał – st. spec. ds. organizacji kształcenia zawodowego, e-mail: edu.swk@ohp.pl. tel: 41 200 17 55.